Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto KOEL ry, Liiketalouden Liitto LTA ry ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK järjestävät ensimmäistä
kertaa kilpailun nuorille liiketalouden perustutkinnon, merkonomin suorittaneille opiskelijoille. 

Kilpailun tavoitteena on kannustaa opiskelijoita osaamisensa monipuolisessa kehittämisessä, tehdä näkyväksi merkonomien huippuosaamista ja näin
ylläpitää ja kehittää merkonomien arvostusta liiketalouden osaajina.

Osallistujat

Kilpailuun voivat osallistua 1.2.2016 - 31.1.2017 välisenä aikana opetussuunnitelmaperusteisesta koulutuksesta valmistuneet merkonomit. Kilpailuportfoliot tulee lähettää 15.3.2017 mennessä.

Liiketalouden opettajat valitsevat liiketalouden perustutkinnon, merkonomin suorittajista enintään kolme oppilaitoksen edustajaa esitettäväksi Vuoden nuoreksi Merkonomiksi. Jokaisesta ehdokkaasta lähetetään huolellisesti täytetty kilpailulomake, jossa perustellaan kilpailijan osaaminen jäsennellysti jokaisen arviointikriteerin osalta.

Arviointikriteerit ovat:

1. Menestyminen opinnoissa
2. Opiskelun aikana osoitettu ammatillinen kasvu
3. Menestyminen ammattiosaamisen näytöissä
4. Yhteistyötaidot
5. Muu merkittävä tekijä, esim. harrastus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, elämäntilanne tai muu vastaava.

Palkinnot

Voittaja palkitaan Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahaston 1100 euron apurahalla. Toiseksi tullut palkitaan 600 euron apurahalla ja kolmanneksi tullut 300 euron apurahalla. Myös kunkin palkitun opiskelijan ohjaaja palkitaan 300 euron apurahalla. Palkituille opiskelijoille ja ohjaajille luovutetaan kunniakirjat.

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi antaa valmiudet laajaan kirjoon eri ammatteja niin yksityisellä yrityssektorilla, julkishallinnossa kuin järjestöissäkin. Merkonomitutkinto on tunnettu ja ammatillista osaamista edistävä tutkinto. Valitsemalla Vuoden nuori Merkonomi halutaan palkita aktiivisia, vastuuntuntoisia ja yhteistyökykyisiä opiskelijoita heidän saavutuksistaan.

Lisätietoja, ohjeet ja kilpailulomakkeen saa liiton toimistosta, puh. 09-2294 7171 tai liitto(at)liiketaloudenliitto.fi

Lataa kilpailulomake tästä. 

Kilpailun aiempina vuosina voittaneet:

2016 Anni Pitkäkangas, Järviseudun ammatti-instituutti ja Tiia Raatikainen, Suomen Liikemiesten kauppaopisto

2014 Henriikka Riihitupa, Tampereen seudun ammattiopisto

2013 Severi Lukkarinen, MERCURIA