Liiketalouden Liiton päätöksentekojärjestelmän toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.

Liittokokous

Varsinainen liittokokous järjestetään kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä. Tarkasta ajasta ja paikasta päättää vuosittain liittohallitus. Liittokokouksessa äänioikeus on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa liittokokousvuonna elokuun loppuun mennessä. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan liittokokouksella, on jäsenen ilmoitettava siitä liitolle viimeistään 30 päivää ennen liittokokousta. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. 

Myös jäsenyhdistyksillä on äänioikeus liittokokouksessa. Jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on ollut äänivaltaisia jäseniä edellisen kalenterivuoden lopussa. Tästä äänimäärästä vähennetään ne äänet, jotka ko. yhdistyksen jäsenet käyttävät itse liittokokouksessa. 

Vuoden 2017 liittokokous pidettiin syksyllä marraskuussa 11.11.2017 Hotelli Presidentissä Helsingissä.

 

Liittohallitus

Liittohallituksen muodostavat liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. 

Liittohallitus 2018:

Ritva Kyynäräinen
puheenjohtaja

Jari-Pekka Honkala
1. varapuheenjohtaja

Titta Simola
2. varapuheenjohtaja

Linda Joyner
varsinainen jäsen

Juha Ruotsalainen
varsinainen jäsen

Sari Ohra-aho
varsinainen jäsen

Antti Vättö
varsinainen jäsen

 

 

Hallituksen varajäsenet

Jarkko Välikangas

Aila Aho

Kaisa Skyttä

Tuija Mäki