Liiketalouden Liiton jäsenyyteen voit yhdistää myös työttömyyskassan jäsenyyden. Kassan jäsenyyden kautta saa taloudellista turvaa, kuten ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden kohdatessa.

LTA:n palvelukumppanina toimii JATTK-työttömyyskassa..

Liiton jäsenet voivat halutessaan valita myös toisen työttömyyskassan.Työttömyyskassan jäsenyys on vapaaehtoista eikä ketään liitetä automaattisesti (ilman hakemusta) työttömyyskassan jäseneksi. Kassaan liittyminen on kuitenkin ehdottomasti suositeltavaa. Huom! Ainoastaan JATTK-työttömyyskassan jäsenyys on yhdistettävissä LTA:n jäsenyyteen, jolloin jäsenmaksu laskutetaan yhdessä Liiketalouden Liiton jäsenmaksun kanssa

Työttömyyskassan jäsenellä on lainsäädännössä määrätyin edellytyksin oikeus työttömyyskassan maksamiin etuuksiin, joita ovat ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha ja vuorottelukorvaus. Hoitaessaan lakisääteisiä tehtäviään (etuuksien maksatus, jäsenyysasiat) työttömyyskassat käyttävät julkista valtaa ja hoitavat julkista tehtävää. Julkisen vallan käyttäminen perustuu lakiin. Esimerkiksi työttömyyskassan jäsenyysasioiden hoitamista säätelevät työttömyyskassalaki, työttömyyskassan säännöt ja näiden lisäksi myös hallintolaki, siltä osin kun työttömyyskassalaissa ei ole erityissäännöstä.

JATTK-työttömyyskassa

JATTK-työttömyyskassa (aikaisemmin: Julkisten alojen teknisten työttö-myyskassa) on perustettu 27.3.1985, kun Kuntien Teknillisten työttömyys-kassa sulautui Valtion Teknillisten työttömyyskassaan. Samassa yhteydessä säännöt muutettiin sellaiseksi, että Suomen Terveydenhoitajaliiton liiton jä-senet saattoivat liittyä tähän kassaan. Valtion teknillisten työttömyyskassa oli perustettu 10.1.1979. Työttömyyskassan jäsenistö koostuu noin 45 000 jäsenestä, jotka työskentelevät monilla eri ammattialoilla valtion, kuntien ja yksityissektorin palveluksessa. Jäsenet kuuluvat yleensä myös oman alansa ammattijärjestöön. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen (edellytysten täyttyessä) lakisääteisiä etuuksia: ansiopäivärahaa eli ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa työttömyyden ajalta ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

JATTK-työttömyyskassan jäsenmaksu on vuonna 2016: 5,00 euroa/kk eli 60 euroa vuodessa. Jäsenmaksu on lakisääteinen maksu, ja sen vahvistaa Finanssivalvonta vuosittain työttömyyskassan hallituksen esityksestä. Edellä mainittu jäsenmaksu sisältyy liittojen jäseneltä perimään jäsenmaksuun. Liitot tilittävät perimästään jäsenmaksusta työttömyyskassalle kuuluvan osuuden. JATTK- työttömyyskassa on jaettu viiteen asiamiespiiriin. Liiketalouden Liitto kuuluu yleiseen asiamiespiiriin ja LTA:n jäsenet voivat liittyä liiton kautta JATTK-työttömyyskassan jäseneksi. 

Jos olet jo Liiketalouden Liiton jäsen, mutta et kuulu vielä mihinkään työttömyyskassaan tai jos kuulut toiseen työttömyyskassaan, mutta haluat vaihtaa kassaa, täytä liittymislomake täällä. 

Yhteystiedot: JATTK-työttömyyskassa, Hietalahdenranta13, 00180 Helsinki, puh. 09 720 6820, asiakaspalvelu(at)jattk.fi

 

Työttömyyskassa Finka

Finka on kaikille toisen asteen tutkinnon suorittaneille avoin palkansaajakassa, joka on erikoistunut myös luovien alojen (näyttelijät, muusikot, journalistit) työttömyysturvaan. Kassamme on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö.

Jäsenmäärämme on tällä hetkellä noin 27 000. Palvelemme jäsenistöämme asiantuntevasti etuuksien hakemiseen ja niiden myöntämiseen liittyvissä asioissa. 

Finkasta saat turvan työttömyyden ja lomautusten varalle maksamalla jäsenyydestäsi vuosittaisen jäsenmaksun. 

Tutustu ja liity Finkaan osoitteessa www.finka.fi. Lisätiedoissa voit ottaa yhteyttä: jasenyys(at)finka.fi 

HUOM! Työttömyyskassa Finkan jäsenyyttä ei voi yhdistää LTA:n jäsenyyteen. Finkaan on liityttävä erikseen ja työttömyyskassa laskuttaa erikseen oman jäsenmaksunsa.