Liiketalouden Liiton jäsenlajin voi valita oman elämäntilanteensa mukaan. Jäsenlajeja on kolme: varsinainen jäsen, opiskelijajäsen ja seniorijäsen. Varsinainen ja opiskelijajäsen voivat kuulua liiton kautta myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassan jäsenyys edellyttää työssäoloa liittymishetkellä. 

Varsinainen jäsen


Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä, jos on suorittanut liiketalouden tutkinnon (esim. merkantti, HSO-sihteeri, merkonomi, yo-merkonomi, datanomi, tradenomi tai KTM) ja/tai työskentelee liiketalouden tehtävissä. Varsinainen jäsen voi liittyä liiton kautta myös JATTK-työttömyyskassan jäseneksi. Halutessaan voi valita myös toisen työttömyyskassan. Kassan jäsenyys on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.  

Yrittäjäjäsen

Vuoden 2016 alusta on mahdollista liittyä myös yrittäjäseneksi. Yrittäjäseneksi voi liittyä, jos saa pääasiallisen toimeentulonsa yksinyrittäjänä tai työskentelee päätoimisesti yrityksessä, josta omistaa vähintään 50 %, ja jonka palveluksessa on korkeintaan neljä henkilöä. Yrittäjäsenen kannattaa lisäksi tutustua yrittäjien työttömyysturvaan, jota tarjoaa esimerkiksi AYT-kassa. 

 

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voi liittyä jo liiketalouden tutkintoa suorittaessaan, kun opiskelu on päätoimista. Varsinainen jäsen voi väliaikaisesti myös vaihtaa opiskelijajäsenyyteen, jos opiskelee päätoimisesti. Opiskelijajäsen voi halutessaan liittyä liiton kautta myös JATTK-työttömyyskassan jäseneksi. Työttömyyskassan jäsenyys edellyttää työssäoloa liittymishetkellä (myös määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet).

Seniorijäsen

Seniorijäseneksi voi liittyä, jos on jo jäänyt työelämästä eläkkeelle mutta haluaa jatkaa liiton jäsenenä. Seniorijäsenyyteen kuuluvat samat edut kuin muillakin jäsenillä, poislukien työsuhdeneuvonnan palvelut sekä oikeusturvavakuutuksen. Seniorijäsenyyteen ei myöskään kuulu työttömyyskassajäsenyyttä. 

 

Jäsenmaksut 2018

 

Liiton jäsenmaksun suuruuteen vaikuttavat jäsenlaji sekä se, kuuluuko jäsen työttömyyskassaan vai ei. Jäsenmaksu maksetaan kotiin lähetettävällä laskulla joko yhdessä tai useammassa erässä oman valinnan mukaan. Jäsenmaksut vahvistetaan vuosittain liiton osalta liittokokouksessa sekä työttömyyskassan osalta Finanssivalvonnassa kassan hallituksen tekemän esityksen pohjalta. Vuoden 2017 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen: 271€ (sis. työttömyyskassajäsenyyden)/koko vuosi 2018

Huom! 1.7. jälkeen liiton jäseniksi liittyneiltä laskutetaan vain puolen vuoden jäsenmaksu. Tällöin liiton varsinaisen jäsenen jäsenmaksu (sisältäen työttömyyskassan jäsenyyden) loppuvuoden osalta on 135 €. 

Pelkkä liiton jäsenyys ilman työttömyyskassaa 199€/koko vuosi 2018. 1.7. jälkeen liittyneiden loppuvuoden jäsenmaksu on 99€.

Yrittäjäjäsen: 120€/koko vuosi 2018.

Opiskelijajäsenyys on vuoden 2018 alusta maksuton. Opiskelijajäsenyys sisältäen työttömyyskassajäsenyyden on 72 €. Valmistumisen jälkeisen vuoden jäsenmaksuun saat myös -50% edun!

Seniorijäsen: 60€/koko vuosi 2018.

Kaikki jäsenmaksut on mahdollista maksaa useamassa erässä. 

 

Mikä on jäsenmaksu, jos jään työttömäksi/olen vanhempain- tai hoitovapaalla/suoritan asepalvelusta/olen pitkällä sairauslomalla?

Elämässä tulee vastaan tilanteita, jolloin poissaolo työelämästä on väliaikainen mutta kestoltaan kuitenkin tavanomaisia lyhyitä poissaoloja pidempi. Tällöin liiton jäsenmaksuun on mahdollista hakea alennusta. Alennusta haetaan vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostitse tai sähköisen lomakkeen kautta. Hakemukseen kirjataan jäsennumero, nimi sekä lyhyesti hakemuksen peruste. LTA:n hallitus käsittelee hakemukset ja päätöksistä tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Alennuspäätöstä odottaessa ei liiton jäsenmaksua tarvitse maksaa, vaan jäsenmaksu maksetaan alennetun summan mukaan.