Toimi näin, jos kohtaat seksuaalista häirintää: 

Pyydä häiritsijää lopettamaan häirintä. Kerro, että koet häiritsijän käyttäytymisen epäasialliseksi ja ettet hyväksy hänen menettelyään.

Voit myös pyytää työtoverin, työsuojeluvaltuutetun, luottamusvaltuutetun tai luottamusmiehen apua ja yhdessä pyytää häiritsijää muuttamaan menettelyään. Tarvittaessa myös työterveyshuolto on tukenasi.

Jos häiritsijä tämän jälkeen jatkaa häirintää, voit ilmoittaa hänelle, että viet asian esimiehen tietoon. Jos häiritsijä on lähiesimies, ilmoita, että asia viedään hänen esimiehensä tietoon.

Ilmoita työnantajalle häirinnästä. Voit kertoa siitä suullisesti tai kirjallisesti.

Kirjaa ylös, miten häirintä on ilmennyt, kuinka usein se on toistunut, keitä tilanteessa on ollut mukana ja miten itse olet toiminut tilanteessa. Myös mahdolliset häiritsevät tai loukkaavat viestit kannattaa säilyttää.

Jos huomaat toiseen työntekijään kohdistuvaa häirintää tai epäasiallista kohtelua, ilmoita siitä työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle.

Lisätietoja: www.tasa-arvo.fi