Työttömyyskassa Finkan kassanjohtajan työsuhde on purettu 9.3.2017 ja työsuhde päättyi näin ollen välittömästi. Työsuhteen purkamiseen päädyttiin taloudellisten epäselvyyksien takia. Tähän mennessä saatujen tietojen mukaan epäselvyydet koskevat alle 50 000 euron suuruista summaa. Finkan hallitus on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja lisäksi asia annetaan poliisin tutkittavaksi. Asiasta on informoitu myös Finanssivalvontaa. 

Taloudellisilla epäselvyyksillä ei Finkan hallituksen mukaan ole käytännön vaikutuksia kassan talouteen, toimintaan, työttömyyskorvausten maksamiseen tai jäsenmaksuihin. Kassan toiminta on jatkunut tapahtuneen jälkeen normaalisti ja toimintaa johdetaan tilapäisjärjestelyin. Uuden kassanjohtajan haku on käynnissä.

Liiketalouden Liitto LTA on työttömyyskassasta erillinen organisaatio, eikä tapahtuma vaikuta liiton toimintaan tai talouteen millään tavoin. Osa liiton jäsenistä on kuitenkin myös Finkan jäseniä. LTA seuraa asioiden etenemistä ja tiedottaa lisää tilanteen niin vaatiessa.

Finkan hallituksen julkaiseman tiedotteen voi lukea tästä.

Lisätietoja antavat tarvittaessa Finkan hallituksen varapuheenjohtaja Ahti Vänttinen, p. 050 569 5585 sekä hallituksen jäsen Marko Laitala, p. 040 342 4412